Department of Culture and Learning

News

Charlotte Reimert Munch (POLO og LpT)

Charlotte Reimert Munch (POLO og LpT)

Last modified: 06.06.2021

Charlotte Reimert Munch, tilknyttet institut for kultur og læring, og startet som Ph.d.-studerende 15.04.2021.

 

PROJEKT

Jeg forsker i ledelses- og organisationsudvikling i et narrativt samskabende aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskningen foregår på Kofoedsminde, som er en sikret institution for domfældte udviklingshæmmede der har begået personfarlig kriminalitet. Mine primære samarbejdspartnere i aktionsforskningen er et team på 9 afdelingsledere, der er optaget af den daglig praksis på afdelingerne og deres ledelse i en dilemmafyldt hverdag. I et processuelt forløb på to år vil aktionsforskningsprojektet understøtte ledelsesteamets dialog, refleksioner og afprøvning af metodiske ledelsegreb ude i praksis. Det er hensigten at denne refleksive proces vil skabe organisatorisk forandring og danne grundlag for at undersøge hvordan organisationens narrativer bevæger i takt med at afdelingslederne understøttes i at arbejde med dilemmaerne. Min Ph.d. er finansieret af Kofoedsminde, og forskningen vil afslutningsvis pege på særlige områder, metoder eller greb der har vist sig som vigtige findings.

KONTAKT

Email: charlotterm@hum.aau.dk

Contact

Head of the Doctoral programme

Lars Birch Andreasen

Associate Professor Lars Birch Andreasen
Phone: +45 9940 2361
E-mail: lba@hum.aau.dk
A.C. Meyers Vænge 15, A, 3-102
2450 København SV


Secretary for the Doctoral programme

Jeanette Arboe
Senior Secretary Jeanette Arboe
Phone: +45 9940 3062
E-mail: jma@hum.aau.dk
Kroghstraede 3
9220 Aalborg East

Read more about...