Department of Culture and Learning

News

Erhvervs-ph.d. Signe Schack Noesgaard er medejer af konsulentvirksomhed

Signe Schack Noesgaard er tidligere ph.d.-studerende på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Her skrev hun erhvervs-ph.d. om effektiviteten af online kompetenceudvikling.

Last modified: 27.04.2021

Efter afslutningen af sin ph.d. besluttede hun at de nye kompetencer skulle anvendes til at starte selvstændig virksomhed. Hun er medstifter og medejer af konsulentfirmaet Adapto Technologies, som tilbyder online undervisning og kompetenceudvikling rettet mod ledere.

Signe fortæller i videoen om sin erhvervs-ph.d., der omhandlede online kompetenceudvikling. Her undersøgte hun, om man rent faktisk bliver bedre til sit arbejde, fx som lærer eller leder, ved at tage et online kursus.  Hun er sikker på, at hendes erhvervs-ph.d. har åbnet for forskellige muligheder for valg af karriere. Hun kunne fx vælge at forblive i den akademiske verden eller gå tilbage til corporate, hvor hun kom fra. Men hun traf et andet valg, nemlig at starte egen konsulentvirksomhed.

I sine ph.d.-studier fandt hun ud af, at halvdelen af dem, der siger deres arbjede op, gør det på grund af et dårligt forhold til deres nærmeste leder. Og hun fandt frem til en anden måde, hvorpå man kunne udvikle ledere, nemlig via online kompetenceudvikling. Netop dette blev springbrættet til at starte egen konsulentvirksomhed inden for diverse online ledelsesværktøjer. 


 

Contact

Head of the Doctoral programme

 


Associate Professor Annette Rasmussen

Phone: +45 9940 7465
E-mail: anra@hum.aau.dk
Kroghstræde 3

9220 Aalborg

 


Secretary for the Doctoral programme

Jeanette Arboe
Senior Secretary Jeanette Arboe
Phone: +45 9940 3062
E-mail: jma@hum.aau.dk
Kroghstraede 3
9220 Aalborg East

Read more about...