Department of Culture and Learning

News

Ph.d.-stipendier med fokus på folkeskolen

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har opslået ph.d.-stipendier med fokus på folkeskolen. Projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.

Last modified: 31.01.2022

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har opslået ph.d.-stipendier med fokus på folkeskolen. Projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. Se årets opslag på https://www.au.dk/forskning/phdraadetforuddannelsesforskning/.
 
De enkelte ph.d.-projekter knyttes både til en professionshøjskole og et universitet. I ph.d.-programmet Kultur og Læring, Aalborg Universitet, har vi samarbejde med flere af landets professionshøjskoler (UCN, KP, Absalon, UCL) om en review- og kvalificeringsproces af ansøgningerne i foråret 2022. Der er frist d. 9. marts 2022 for indlevering af kort projektbeskrivelse til prækvalificering. Henvend dig til Annette Rasmussen anra@ikl.aau.dk eller Jeanette Arboe jma@ikl.aau.dk, hvis du er interesseret i at søge ph.d.-rådet.

Tidslinje:

  • Januar/februar. Sparring på projekt. Kontakt AAU om dit projekt: Annette Rasmussen, anra@ikl.aau.dk
  • 9. marts. Indsendelse af kort (to-tre sider) projektbeskrivelse/-ansøgning til prækvalificering, m. CV, evt. forslag til vejleder, ønske om fagmiljø (se slide 5) til Jeanette Arboe jma@ikl.aau.dk samt til det UC projektet er knyttet til.
  • 20. marts resultat af prækvalificering meldes ud
  • 19. april. Foreløbig ansøgning (ca. fem sider) til Work-in-progress midtvejs-review (se slide 4), sendes til Jeanette Arboe jma@ikl.aau.dk, der videreformidler til ph.d.-skolen, samt til det UC projektet er knyttet til.
  • 26. april feedback fra midtvejsforløb
  • 16. maj. Færdig ansøgning sendes til Jeanette Arboe jma@ikl.aau.dk med henblik på endelig afklaring af formalia (budget, samarbejdsaftale, forhåndsgodkendelse ph.d.-skolen, underskrifter UC og universitet mv.)
  • 27. maj, kl. 12. Uploade ansøgning til Ph.d.-rådet.

Contact

Head of the Doctoral programme

 


Associate Professor Annette Rasmussen

Phone: +45 9940 7465
E-mail: anra@hum.aau.dk
Kroghstræde 3

9220 Aalborg

 


Secretary for the Doctoral programme

Jeanette Arboe
Senior Secretary Jeanette Arboe
Phone: +45 9940 3062
E-mail: jma@hum.aau.dk
Kroghstraede 3
9220 Aalborg East

Read more about...