Department of Culture and Learning

News

Ph.d.-stipendier til forskning i folkeskolen, ansøgningsrunde foråret 2021

Last modified: 23.02.2021

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har opslået ph.d.-stipendier med fokus på folkeskolen. Projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. Se årets opslag på https://www.au.dk/forskning/phdraadetforuddannelsesforskning/.
 
De enkelte ph.d.-projekter knyttes både til en professionshøjskole og et universitetet. I ph.d.-programmet Kultur og Læring, Aalborg Universitet, har vi samarbejde med flere af landets professionshøjskoler (UCN, KP, Absalon, UCL) om en review- og kvalificeringsproces af ansøgningerne i foråret 2021. Der er frist d. 9. marts 2021 for indlevering af kort projektbeskrivelse til prækvalificering. Henvend dig til Charlotte Ringsmose, cvr@hum.aau.dk, hvis du er interesseret i at søge ph.d.-rådet.
 

Læs mere

Contact

Head of the Doctoral programme

Lars Birch Andreasen

Associate Professor Lars Birch Andreasen
Phone: +45 9940 2361
E-mail: lba@hum.aau.dk
A.C. Meyers Vænge 15, A, 3-102
2450 København SV


Secretary for the Doctoral programme

Jeanette Arboe
Senior Secretary Jeanette Arboe
Phone: +45 9940 3062
E-mail: jma@hum.aau.dk
Kroghstraede 3
9220 Aalborg East

Read more about...