Department of Culture and Learning

Integration af flygtninge i lokalsamfund

LEKTOR: LAD LOKALSAMFUND TAGE ANSVAR FOR AT HJÆLPE BØRN FRA MORIA UDEN OM FOLKETINGET

Lektor Martin Bak Jørgensen fra Institut for Kultur og Læring, AAU, har skrevet debatindlæg til Politiken 10. december 2020. Martin Bak Jørgensen slår til lyd for, at 'inklusion af lokalsamfundene er en nødvendighed, hvis vi skal have integration af flygtninge til at lykkes i Danmark'.

Tilbage i oktober stod 73 lokalpolitikere fra 18 danske kommuner sammen om et brev til regeringen i håb om at modtage børn fra flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos. Grunden var, at Moria-lejren stod i flammer og havde efterladt 12.000 voksne og børn uden tag over hovedet og uden fornødenheder. De danske byer ville hjælpe, men initiativet blev lukket ned af regeringen.

Moria-lejren er blot det seneste eksempel på, at regeringen ikke tager ansvar på trods af det spirende ønske fra lokalsamfundene om at blive en inkluderende faktor i flygtningedebatten. Og netop inklusion er en nødvendighed, hvis vi skal have integration af flygtninge til at lykkes i Danmark – og det skal vi. I de undersøgelser, vi har udført ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, ser vi nemlig, at det er afgørende at inddrage både borgere, byer og græsrodsbevægelser i integrationen, hvilket ikke kun bidrager positivt til det enkelte lokalsamfund, men til hele samfundet.

Det sker faktisk allerede i blandt andet Tyskland og USA, som netop er foregangslande, når det kommer til at lade lokalsamfund løfte et ansvar for flygtninge på frivillig basis. I Canada og USA er nogle byer f.eks kendt som sanctuary cities, som groft oversat betyder tilflugtsbyer i den forstand, at de er et frirum for flygtninge. I disse byer har man en mere selvstændig og åben tilgang til flygtninge, end den pågældende regering i den enkelte delstat lægger op til. Samme tendens gør sig i øvrigt gældende i flere spanske og tyske byer. Med branden i Moria-lejren så vi, at flere danske byer flirtede med ideen om sanctuary citites, og brevet til regeringen var netop et signal om at blive mere selvbestemmende på flygtningeområdet. Som nævnt blev det dog hurtigt lukket ned af den siddende regering med integrationsminister Mattias Tesfaye i spidsen.For den danske regering ville det endda have været en mulighed for at slå to fluer med ét smæk. Regeringen har nemlig indtil videre kun taget imod 200 af de 500 kvoteflygtninge, der er budgetteret med på finansloven.

Derudover kan vi gå lidt mere statistisk til værks og se på antallet af flygtninge, der er kommet til landet i år. Ifølge de seneste tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 30. september i år havde Danmark frem til og med september taget imod 1.137 flygtninge, hvor vi i 2019 havde taget imod 2.023 inden for samme periode. Det svarer til et fald på næsten 44 procent. Én ting er sikkert. Det er nødvendigt for Danmark at se mod udlandet, hvis vi skal løse problemet med, hvordan vi inkluderer flygtninge i samfundet, og hvordan vi får skabt alliancer på tværs af medborgerskab og demokrati, som sikrer bedre inkludering af flygtninge. Det er vigtigt, at vi nu tager det etiske ansvar, som nationale regeringer vælger ikke at tage. Fænomenet med lokalsamfunds ønske om pådragelse af ansvar er allerede nået til Danmarks grænser – lad os lade dem løfte det vigtige ansvar, når nu et flertal i Folketinget ikke ønsker det.

Læs hele indlægget i politiken her

kontaktinformation

Martin Bak Jørgensen, lektor
Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
E-mail: martinjo@hum.aau.dk
Telefon: 2096 0725 

 

More news

See the list
Department of Culture and Learning • Kroghstraede 3 • 9220 Aalborg East • Phone: +45 9940 8005 • Email: kultur-laering@ikl.aau.dk • VAT no: DK 29102384
More about Culture and Global Studies
Organisation