Department of Culture and Learning

Nyt forskningsprojekt skal forske i populisme

Nyt forskningsprojekt skal forske i populisme

Lektor Oscar Garcia Agustin, Institut for Kultur og Læring, har netop modtaget 2,6 mio kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til projeket 'Populismens geografier i Europa: Forestillinger, folk og rum'.

Populistiske ledere taler altid om 'folket' og argumenterer for at være dem, der repræsenterer 'folket'. Men spørgsmålet er, hvem disse 'folk' er? Og refererer alle populister til det samme, når de taler om 'folket'?

Projektets hovedargument er, at vi skal forstå 'folket' i relation til det rum, de agerer i, hvis vi vil forstå forskellen mellem forskellige typer af populisme. Det vil sige, at 'folket', ifølge populistiske politikere og partier, har forskellige karakteristika, afhængigt af, om de er fra 'det globale nord' eller 'det globale syd,' om de er fra by eller land, og om de først og fremmest opfattes som nogen, der bor, lever og arbejder inden for det nationale rum eller som borgere i Europa, eksempelvis.

Projektet analyserer disse forskelle gennem casestudier af venstre- og højrefløjspartier i Danmark, Grækenland, Spanien og Storbritannien. Analysen dækker partiernes taler, protester, handlinger og diskurser både online og offline.  

Forskningsgruppen DEMOS

Oscar Garcia Augustin er leder af forskningsgruppen DEMOS, der forsker i demokrati fra et interdisciplinært perspektiv. Gruppen fokuserer på teoretiske diskussioner og empiriske analyser af emner såsom rettigheder, migration, social forandring, interkulturel dialog og bæredygtighed.

Yderligere information

Lektor Oscar Garcia Augustin, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
Telefon: 6130 1996
Mail: oscar@hum.aau.dk

More news

See the list
Department of Culture and Learning • Kroghstraede 3 • 9220 Aalborg East • Phone: +45 9940 8005 • Email: kultur-laering@ikl.aau.dk • VAT no: DK 29102384
More about Culture and Global Studies
Organisation