Department of Culture and Learning

News

“Ajarsuaq - Tante Grønland” og de grønlandske børn

Last modified: 26.02.2021

Photo credit: Børnehjælpsdag med grønlandsk optog på Vesterbrogade (1913) taget af Holger Damgaard (24.7.1870-15.1.1945). Det Kongelige Biblioteks fotoarkiv.

 

“Ajarsuaq - Tante Grønland” og de grønlandske børn /Lisbeth Valgreen

I 1951 blev 22 grønlandske børn sendt til Danmark. De skulle gå i skole og siden vende tilbage til Grønland og være foregangsmænd for ‘det nye Grønland’. Sådan gik det imidlertid ikke. De 6 af børnene blev adopteret af danske plejefamilier, mens resten blev flyttet til et nyopført børnehjem i Nuuk. I december 2020 sendte statsminister Mette Frederiksen en officiel undskylding til de 22 børn. Zoomer man lidt ud, er adoptioner er et underbelyst kapitel af Grønlands og Danmarks fælles fortid. Her er en historie om et grønlandsk barn, der blev adopteret tilbage i 1800-tallet.

Livet i det traditionelle grønlandske fangersamfund kunne være barskt, og i dårlige fangstperioder kunne fangerfamilierne leve under kummerlige forhold, hvor hverdagen var præget af sult og sygdomme. Familierne - og særligt børnene - var i høj grad overladt til deres egen skæbne. I det moderne grønlandske velfærdssamfund er der skabt et kommunalt system, der kan gribe de udsatte børn og familier i samarbejde med ngo’er og hjælpeorganisationer.

Elisa Motzfeldt Bøggild blev født i den lille bygd Qerrortussoq ved Sisimiut i 1855 i en grønlandsk fangerfamilie. Hun blev konfirmeret i 1870 af pastor Bøggild i Sisimiut. I optegnelserne i kirkebogen står hendes biologiske forældre stadig som forældre ved konfirmationen (faderen dog afdød). Måske var hun kiffaq [husassistent] i præsteboligen efter sin konfirmation? Hun blev under alle omstændheder senere adopteret af samme pastor og hans kone, F. Fritzsche. Elisa rejste som 22-årig med det danske par til Danmark og boede på præstegården i Skørping, derefter i Gadstrup og til sidst i København. Hun kom aldrig tilbage til Grønland men bevarede interessen for sit hjemland.

Efter 1. Verdenskrig dannede Elisa Motzfeldt ”Den Motzfeldt Bøggildske Indsamling”, hvis formål var “at foranledige at nødlidende grønlandske børn blev anbragt i gode fangerhjem og at sørge for midler til anskaffelse af tøj”. I 1923 foretog Rigsdagsdelegationen en rejse til netop et udsted ved Sisimiut. Ole Bendixen, den første formand for Sydgrønlands Landsråd, beskrev de usle forhold, som børnene levede under, og hvordan Delegationen samlede penge ind til en dreng, der var iført en meget laset skjorte og alt for store bukser. Delegationen bragte den lasede skjorte med tilbage til Danmark, hvorefter man grundlagde Foreningen Grønlandske Børn. I 1924 blev Den Motzfeldt Bøggildske Indsamlings arbejde med anbringelsen af udsatte grønlandske børn overtaget af Foreningen Grønlandske Børn.

Elisa Motzfeldt Bøggild fik senere tilnavnene frk. Motzfeldt, Tante Grønland – Ajarsuaq (”store moster”). Hun døde i 1940, 85 år gammel! I en nekrolog skrevet af H. Ostermann står der bl.a.: ”Skønt Frk. Motzfeldt Bøggild saaledes blev grundigt omplantet til Danmark og i en lang aarrække levede udenfor enhver anden forbindelse med sit fødeland end den skriftlige, bevarede hun sin interesse og kærlighed til Grønland saa varmt og levende, at hun, da hun paany i København kom i nærmere forbindelse med grønlandske kredse, gik fuldstændig op i den og bl.a. var en udmærket og opofrende støtte for mange af de unge indfødte, som var til uddannelse hernede.”

Elisa Motzfeldt-Bøggild nåede selv at bringe følgende indlæg i den grønlandske avis Atuagagdliutit, 80.årg. 1940:

Til Indsamlingens Venner og Bidragydere!

Idet jeg herved paa mine Landsmænds og egne Vegne bringer Bidragyderne og Venner af »Indsamling til Fordel for Trængende i Grønland« min hjerteligste og varmeste Tak for den Interesse og Velvilje jeg altid har mødt, naar jeg bankede paa, beklager jeg at maatte meddele, at jeg med mine 85 Aar ikke længere har Kræfter til at fortsætte det med Indsamlingen forbundne Arbejde, og derfor maa ophøre hermed. Det sker i Tillid til, at »Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn« fortsat virker til Bedste for Børneforsorgen, og at de Gamle og Svage, Enker og Invalider i Fremtiden vil finde den nødvendige Forstaaelse og Støtte hos Grønlands Styrelse, der altid beredvillig gennem den grønlandske Gejstlighed og de grønlandske Tjenestemænd, har hjulpet mig med Fordeling og Uddeling af de til Raadighed indsamlede Midler, og som jeg derfor ogsaa herved bringer min bedste tak.

København, d. 5. Februar 1940. sign. Elisa Motzfeldt-Bøggild. »Tante Grønland«.

 

For link til statsministerens brev med undskyldning til de 22 eksperimentbørn samt den historiske udredning klik her

 

For further reading please click here for access to the reference list.

Researchers:

Important dates

 • 15 October 2021 
  Deadline for (select) revised papers for publication 

 • 09-11 June 2021
  Conference 

 • 09 June 2021
  Deadline for virtual audience registration

 • 04 June 2021
  Confirmation of conference programme

 • 28 May 2021
  Extended deadline for full paper drafts

 • 01 May 2021
  Deadline for full paper drafts
  Deadline for conference presenters registration

 • 7 January 2020
  Online warm-up event for panel convenors

 • 18 December 2020
  Reconfirmation of panels

 • 01 October 2020
  Confirmation of accept of papers

 • 17 August 2020
  Deadline for paper abstracts

 • 10 June 2020
  2nd call (for papers - to complete panels and free standing)

 • 15 May 2020 
  Confirmation of accept of panel proposals 

 • 22 April 2020 
  Deadline for panel proposals