Department of Culture and Learning

News

Grønlands ældste avis, 1861

Atuagagdliutit: The first newspaper published in Greenland

Last modified: 12.02.2021

Grønlands ældste avis, Atuagagdliutit /Lisbeth Valgreen

“Den danske kolonisering har ødelagt den oprindelige grønlandske kultur". Det lyder måske som en postkolonial grønlandsk protest fra 2020, men midt i 1800-tallet kom det fra en mand, der blev en af de mest indflydelsesrige i den danske koloniadministration. H.J. Rink var først inspektør over Sydgrønland og siden direktør for den kongelige grønlandske handel (KGH). Rink var af den overbevisning, at når den oprindelige grønlandske kultur var nedbrudt, og grønlænderne blevet afhængige af materielle goder udefra, så var løsningen at styrke grønlændernes selvforståelse og indflydelse på samfundets udvikling.

Rink stod sammen med blandt andre den tyske missionær og sprogforsker Samuel Kleinschmidt bag oprettelsen af de såkaldte forstanderskaber i Grønland i 1857. Forstanderskaberne var et af de første små demokratiske tiltag i form af lokale råd, der bestod af danske administratorer og lokale grønlandske fangere, som bl.a. skulle tage stilling til tildeling af repartition (fattighjælp) i kolonidistrikterne.

I forlængelse af oprettelsen af forstanderskaberne købte Rink et trykkeri, hvor han kunne trykke grønlandsksproget materiale, som skulle give en platform for udviklingen af grønlændernes selvforståelse og indflydelse. I starten stod trykkeriet i Rinks eget hjem i Nuuk (dengang Godthåb), men snart fik man opført en bygning til trykkeriet, hvor Rink bl.a. fik trykt mundtlige sagn. I 1861 udkom Grønlands første avis, Atuagagdliutit [‘uddelt læsestof’], som blev udsendt gratis til kolonidistrikterne på vestkysten. En stor del af befolkingen kunne på dette tidspunkt læse, og mange af artiklerne og debatindlæggende var skrevet på grønlandsk både af og om grønlændere. Heri blev fx Hans Hendriks beretninger trykt.

Den første redaktør for Atuagagdliutit var overkateket Rasmus Berthelsen, der var uddannet ved Grønlands Seminarium (Ilinniarfissuaq). Senere overtog Lars Møller avisen. Han var startet i lære ved trykkeriet hos Rasmus Berthelsen som 15-årig. En række af artiklerne i avisen var illustreret i farver; litografier lavet af netop Lars Møller selv, der var en dygtig tegner, men også med træsnit af den grønlandske kunstner Aron fra Kangeq. Lars Møller blev Ridder af Dannebrog i 1917 og stoppede som redaktør af Atuagagdliutit i 1922.

Atuagagdliutit, i daglig tale kaldet AG, eksisterer stadig i dag og bliver både trykt og ligger tilgængelig online. AG er en del af mediehuset Sermitsiaq AG. Sermitsiaq er den anden store grønlandske avis, der udkommer både i tryk og online. Begge aviser kan læses her.

For further reading please click here to get access to the reference list.

Researchers:

Important dates

 • 15 October 2021 
  Deadline for (select) revised papers for publication 

 • 09-11 June 2021
  Conference 

 • 09 June 2021
  Deadline for virtual audience registration

 • 04 June 2021
  Confirmation of conference programme

 • 28 May 2021
  Extended deadline for full paper drafts

 • 01 May 2021
  Deadline for full paper drafts
  Deadline for conference presenters registration

 • 7 January 2020
  Online warm-up event for panel convenors

 • 18 December 2020
  Reconfirmation of panels

 • 01 October 2020
  Confirmation of accept of papers

 • 17 August 2020
  Deadline for paper abstracts

 • 10 June 2020
  2nd call (for papers - to complete panels and free standing)

 • 15 May 2020 
  Confirmation of accept of panel proposals 

 • 22 April 2020 
  Deadline for panel proposals