Department of Culture and Learning

News

The first royal visit in Greenland

The first royal visit in Greenland

Last modified: 12.03.2021

Det første kongebesøg i Grønland

/Lisbeth Valgreen (Danish version)

I 2021 er det 300 år siden, at den dansk-norske missionær Hans Egede anlagde den første koloni i Grønland. I de efterfølgende to århundreder rejste en lang række danske præster, handelsfolk, håndværkere, læger, administratorer m.fl. i hans fodspor. I 1921 - altså for 100 år siden - satte for første gang en dansk konge sin fod i Grønland.

Ved markeringen af 200-året i 1921 for Hans Egedes ankomst til Grønland rejste Kong Christian X og Dronning Alexandrine som de første kongelige repræsentanter af Danmark til Grønland. I samme anledning, i 1922, opstilledes Hans Egede-statuen i Nuuk. Statuen er i tidens løb blevet symbol for Danmarks kolonisering af Grønland og den oprindelige inuitbefolkning.

Det første kongebesøg i 1921 var startskuddet for en lang række besøg i Grønland af repræsentanter fra det danske kongehus: Igen i 1952 besøgte Frederik IX og Dronning Ingrid landet, og senere har både Dronning Margrethe II og prins Henrik samt Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary været i Grønland adskillelige gange.

Kongebesøgene i Grønland i hhv. 1921 og 1952 blev optaget på film, som nu ligger i digitaliseret form på det danske filminstitut:

I 1921 blev 200 årsjubilæet en selvfejring af Danmark som kolonimagt i Grønland. 300-året bliver snarere anledning til refleksion; en evaluering af perspektiverne på og fortællingerne om Grønland og Danmarks fælles historie. På konferencen "Grønland-Danmark 1721-2021" giver forskere dybde til refleksionen. Konferencen afholdes d. 9.-11. juni 2021. Programmet for konferencen findes her.

 

The first royal visit in Greenland

/Lisbeth Valgreen (English version)

300 years have passed since the Danish-Norwegian missionary Hans Egede established the first colony in Greenland in 1721. In the following two centuries, a large number of Danish priests, merchants, craftsmen, doctors and administrators traveled in his footsteps. In 2021, 100 years have passed since the Danish king set foot in Greenland for the first time on the occasion of the 200th anniversary of Hans Egede's arrival in Greenland.

In 1921, King Christian X and Queen Alexandrine traveled to Greenland as the first royal representatives of Denmark. On the same occasion, in 1922, the Hans Egede statue was erected in Nuuk. Over time, the statue has become a symbol of Denmark's colonization of Greenland and the indigenous Inuit.

The first royal visit in 1921 was the beginning of a long series of visits to Greenland by representatives from the Danish royal house: In 1952, Frederik IX and Queen Ingrid visited the country, and later both Queen Margrethe II, Prince Henrik, Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary have been in Greenland several times.

The royal visits to Greenland in 1921 and in 1952 were filmed. Some of the footage has been digitized and is available at the Danish Film Institute:

In 1921, the 200th anniversary occasioned colonial self-congratulation. With this in mind, the tri-centennial anniversary calls for reflection; an evaluation of the perspectives and narratives of Greenland and Denmark's common history. At the conference "Greenland-Denmark 1721-2021", researchers attempt to give depth to the reflection by adding some

academic perspective. The conference will take place on 9-11. June 2021, and the conference programme is available here.

For further reading please click here for access to the reference list.

Researchers:

Important dates

 • 15 October 2021 
  Deadline for (select) revised papers for publication 

 • 09-11 June 2021
  Conference 

 • 09 June 2021
  Deadline for virtual audience registration

 • 04 June 2021
  Confirmation of conference programme

 • 28 May 2021
  Extended deadline for full paper drafts

 • 01 May 2021
  Deadline for full paper drafts
  Deadline for conference presenters registration

 • 7 January 2020
  Online warm-up event for panel convenors

 • 18 December 2020
  Reconfirmation of panels

 • 01 October 2020
  Confirmation of accept of papers

 • 17 August 2020
  Deadline for paper abstracts

 • 10 June 2020
  2nd call (for papers - to complete panels and free standing)

 • 15 May 2020 
  Confirmation of accept of panel proposals 

 • 22 April 2020 
  Deadline for panel proposals