Department of Culture and Learning

CAPACITY BUILDING AND EVALUATION (CABE)

CABE - Capacity Building and Evaluation

Links and agreements of cooperation (formal and informal) that exist between AAU/CABE and other universities and institutions.

CaBE's Network

Members of CaBE are Editors or Associate Editors on the following journals:

We are a part of the following academic networks:

Action Research and Learning - Læring på Tværs
Danish Action Research Network (EN) - Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN)
ACEI Association for Childhood Education International
National Scientific Board Norway
IIAS Study Group on Co-production
Center for Relational Welfare
Strategic Management Society
Academy of Management
German Association for Academic Development
Nordic Network for Educational Development

Members of CaBE also help organize the following conferences or seminars:

Danish Action Research Network (DAN), DAN-conference Dansk AktionsforskningsNetværk – DAN-konferencen
Program for Læringsledelse (PFL) Dagtilbud
Relationel Velfærd årskonference, Trondhjem, Norge November 2020
PBL 2020/PBL 2021-conferencen http://pbl2020.panpbl.org

We cooperate with the following organizations and foundations on research- and development projects:

Municipalities:

Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Aalborg Kommune
Københavns Kommune
Fredensborg Kommune
Roskilde Kommune
Kolding Kommune
Svendborg Kommune
Høje Tåstrup Kommune
Favrskov Kommune

Ministries:

Ministry of Children and Education – Børne og Undervisningsministeriet
Social- og indenrigsministeriet (Socialstyrelsen)
German Ministery for Education and Science
EU’s Erasmus+ programme

Educational institutions:

University College Northern Jutland (UCN), Social Education Studies – University College Nordjylland, pædagoguddannelsen
University College Northern Jutland (UCN), Act2Learn - University College Nordjylland (UCN), Act2Learn (efter-videreuddannelse)
SEPU Senter for Praksisrettet Uddannelsesforskning. Højskolen Innlandet NO
Københavns Professionshøjskole
Randers Social & Sundhedsskole

Organizations and foundations:

LEGO-Foundation – LEGO-Fonden
Dansk Psykologisk Forlag
Kommunernes Landsforening KL
DCUM Dansk Center for Undervisningsmiljø
DEA
Vidensråd for Forebyggelse
The LEGO Foundation
Regionshospital Nordjylland
Aarhus Universitetshospital, AUH
The Danish Victims Fund
Victim Support Denmark
Center for Unges Livsmestring
Danish National Police - National Prevention Center

Contact CABE

Head of Research Group Julie Borup Jensen
Head of Research Group Julie Borup Jensen
Kroghstraede 3, 4-222
9220 Aalborg East

Phone: +45 9940 3440, +45 2750 6828
Email: jbjen@hum.aau.dk

More about CaBE

Follow CaBE on LinkedIn