Department of Culture and Learning

news show

TURISTERNE VENDER BLIKKET MOD NÆROMRÅDERNE

TURISTERNE VENDER BLIKKET MOD NÆROMRÅDERNE

Covid-19-situationen har i høj grad påvirket turisternes rejsemønstre. Tendensen lige nu hedder nearcation, hvilket har fået mange destinationer til at omstille og udvikle deres produkter med indenlandske turister for øje. Og nearcation-trenden kan meget vel fortsætte, vurderer forskere i et aktuelt forskningsprojekt, for den ligger også i tråd med den bæredygtige omstilling.

En af de brancher, der har været hårdest ramt af det seneste års covid-19-situation er turismebranchen. Restriktioner og usikkerhed har betydet, at turisternes rejsemønstre overalt i verden har ændret sig. Blikket er ikke længere rettet mod fjerne destinationer, men mod nærområderne.

- Vi kan se, at mange destinationer på den baggrund har kæmpet med at omstille og udvikle historien om deres steder og produkter til et hjemmemarked. Det er en omstilling, danske turismeaktører generelt har håndteret godt på trods af de udfordringer, der har været ved at omstille sig fra udenlandske turister til et hjemmepublikum, som prioriterer og orienterer sig anderledes, end man på destinationerne er vant til, siger lektor Laura James fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, der som led i et aktuelt forskningsprojekt undersøger dansk turisme efter covid-19.

NYE POTENTIALER FOR DANSK TURISME

Især de danske kystdestinationer oplevede sidste år en kraftig stigning i antallet af indenlandske turister. Den tendens ser ud til at fortsætte den kommende sommer, for restriktioner og usikkerhed præger stadig forbrugernes rejsemønstre, selvom vaccineprogrammer er i gang over hele kloden.

- Det får betydning for udviklingen i dansk turisme fremover. Før covid-19 var der fx fokus på at tiltrække kinesiske turister særligt til vores større byer, men erfaringerne med nearcation vil måske fremover få danske turismeaktører til at rette en større del af deres markedsføring mod de ’lavthængende frugter’ - vores nabolande - og som noget nyt danskere. Den udvikling ligger også i forlængelse af hele bæredygtighedstanken, forklarer lektor Carina Ren fra Institut for Kultur og Læring, som ligeledes deltager i projektet om dansk turisme efter covid-19.

Forskerne peger desuden samstemmigt på, at nedlukningen – og den tid til nytænkning, som denne har skabt i en ellers travl hverdag - har åbnet fleres øjne for nye udviklingspotentialer i dansk turisme:

- Under covid-19 har vi over en bred kam set nytænkning og omstilling hos store, men også mindre operatører, der hidtil blev anset som mindre innovative. Om vi taler markedsføring, restauranter, festivaler og events, museer, friluftsliv eller oplevelser, har vi rundt omkring set så mange kreative og ofte også bæredygtige bud på, hvordan vi også efter pandemien kan udvikle turismen fremover, understreger Laura James og Carina Ren.

 

FAKTA:

- Forskningsprojektet "Viden til tiden: dansk turisme efter covid-19" laves i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Visit Aarhus og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Følg forskernes blogindlæg om dansk turisme efter covid-19 på www.danskkystognaturturisme.dk

- Lektor Laura James' forskningsprofil

- Lektor Carina Rens forskningsprofil