Department of Culture and Learning

news

Forskere sætter fokus på vores verdensforståelse

Forskere sætter fokus på vores verdensforståelse

Der er aktuelle emner som fake news og klimaforandringer på dagsordenen, når 200 forskere fra hele verden mødes til konference om kritisk diskursanalyse på Aalborg Universitet den 4.-6. juli.

Fake news, klimaforandringer og flygtningekrisen. Det er bare nogle af de begreber, der naturligt indgår i vores sprog, og som vi bruger i dagligdagen. Men det er nok de færreste af os, der tænker over, at det, vi taler om, og det sprog, vi bruger, siger noget om, hvordan vi forstår og former verden. Eller sagt på en anden måde: Den diskurs, vi anvender.

Det gør til gengæld 200 internationale forskere, som i næste uge er samlet i Aalborg. Et af landets stærkeste forskningsmiljøer inden for kritisk diskursanalyse findes nemlig på Aalborg Universitet, og her er det lykkedes forskerne at trække den 7. udgave af verdens førende diskurskonference, CADAAD, til byen.

- Det er vigtigt at få så stor en konference til Aalborg, både fordi det er med til at sætte byen og universitetet på landkortet, og fordi det skaber en opmærksomhed om, at vores sprogbrug ikke er uskyldigt, men faktisk er med til at skabe den verden, vi lever i. Det stiller nogle andre krav til os som kritiske borgere end blot at læne os tilbage, siger lektor Lise-Lotte Holmgreen fra Institut for Kultur og Globale Studier, som er koordinator for konferencen.

Fra den 4. til den 6. juli vil anerkendte forskere fra hele verden derfor diskutere aktuelle emner i samfundsdebatten. Det drejer sig bl.a. om, hvordan vi kan give plads til flere stemmer i klimadebatten, hvad vores politiske og religiøse ståsted betyder i forhold til, hvordan vi italesætter flygtningekrisen, og hvordan vi som brugere selv har et ansvar for at sprede falske nyheder på de sociale medier.


FAKTA

- CADAAD er navnet på en af verdens førende diskurskonferencer, som afholdes hvert andet år
- CADAAD er desuden et åbent forum for forskere, der beskæftiger sig med kritisk diskursanalyse
- Det er første gang, konferencen afholdes i Aalborg
- Konferencen er støttet af Carlsbergfondet, Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune.


FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT

► Lise-Lotte Holmgreen på tlf.: 2369 3429 eller på e-mail: holmgreen@cgs.aau.dk.
► Læs mere om CADAAD.