Department of Culture and Learning

news

Laura Bang Lindegaard. Lektor, Ph.d. ved forskningsgruppen C-DiT - Centre for Discourses in Transition

Mød en forsker: Laura Bang Lindegaard

Laura er lektor, Ph.d. ved forskningsgruppen C-DiT - Centre for Discourses in Transition og forsker i hverdagssprogets små detaljer og store, moralske implikationer

Hvad forsker du i?

Helt grundlæggende forsker jeg i hvordan vi gør ting med sprog: Hvordan vi kvalificerer den ene eller anden person eller handling som moralsk rigtig, fx i forbindelse med klimaforandringsspørgsmål. Dermed undersøger jeg altså sproget som en ikke-neutral, kontekstafhængig og kontekstskabende størrelse – uanset om emnet er klimaforandringer, FN-reformer eller grammatik.


Hvad driver dig i din forskning?

Jeg er drevet af en stadig kærlighed til og forundring over sproget. Jeg synes det er fascinerende at vi (som oftest) er enige om hvornår et udsagn som ’du kommer ikke i morgen’ er en konstatering, og hvornår det er et spørgsmål. Og at forskellige personkategorier vækker forskellige dertilhørende forpligtigelser – ’bilejer’ og ’medarbejder’ vækker ofte en vis forpligtigelse til at tage bilen. Førstnævnte fordi bilejeren har brugt penge på bilen, og sidstnævnte fordi medarbejderen skal nå på arbejde til tiden uden at komme til at svede.


Hvad giver din forskning indsigt i?

Den giver indsigt i at sprog kun betyder noget i kontekst, og at det aldrig betyder noget ligegyldigt eller neutralt. Mere generelt viser min forskning at forskellige grammatiske og leksikalske valg kan resultere i ret forskellige sproglige handlinger – nogle valg gør det fx mere klart hvem der bør tage ansvar, andre slører det. Mere konkret viser min forskning at den måde vi snakker om tingene på hænger sammen med moralitet og med visse dominerende rationaliteter, og at dette forhold i nogen grad medbestemmer vores handlinger, og mangel på samme, i forhold til udfordringer som fx klimaforandringer.


Hvad kan man bruge det til?

Hvis vi gerne vil skabe social forandring, fx i forhold til klimaforandringer, kan vi bruge de indsigter i hverdagssprogets moralitet som er et resultat af min forskning. Jeg tror det ville gøre en stor forskel hvis diskussionen om grønnere transport var funderet i en anerkendelse af at vi implicit eller eksplicit reproducerer normer der fastholder personlig bilisme som den dominerende transportform.


Hvem er du, når du ikke er forsker?

Jeg er først og fremmest mor. Vi har valgt at vores børn ikke skal i institution før skolealderen. Det betyder at børnenes legekammerater tror at vores børn kun har én forælder – som nogle gange er en far, nogle gange en mor. For at det hele kan hænge sammen, er der nemlig altid én der arbejder (nå ja – så bliver børnene også passet af bedsteforældre et par gange om ugen). Det er lidt af et puslespil, men det gør at jeg nyder mit arbejdsliv helt uden indre konflikt og samvittighedskvaler.


Hvem har været dine samarbejdspartnere?

Min ph.d. var samfinansieret sådan at Lolland Kommune betalte omtrent en tredjedel af den. Til gengæld skulle ph.d.’en fokusere på et af kommunens tiltag som klimakommune.


Hvad har udbyttet været af samarbejdet?

En ph.d.-grad J Og en indsigt i nogle af udfordringerne for ambitiøse klimakommuner i udkantsdanmark. Det er fx ikke det letteste i verden at undvære bil når der ikke er nogen bus, ikke nogen sikker cykelsti og desuden 12 km til nærmeste, lidt større by.

Foto: Mor og datter ser på det store hav. Privatfoto af Henrik Ladegaard Johannesen.

* * *
 

Vil du vide mere?

► Se Laura Bang Lindegaards forskningsprofil

► Se mere om forskningsgruppen C-DiT - Centre for Discourses in Transition

► Se mere om Institut for Kultur og Globale Studier

► Find, like og følg C-DiT - Centre for Discourses in Transition på Facebook      

► Find, like og følg Institut for Kultur og Globale Studier på Facebook