Department of Culture and Learning

news

Ny professor: Inger Lassen

Pr. 1. februar 2014 tiltrådte jeg en stilling som professor på Institut for Kultur og Globale Studier. Stillingen ligger i forlængelse af stillingen som professor mso, som jeg har haft siden 2007.

Beslutningen om at søge den nuværende stilling var ikke vanskelig. Jeg følte, at der stadig er mange arbejdsopgaver der skal løses og artikler der skal skrives, og jeg føler mig meget privilegeret over at have et så spændende job med mange udfordringer. En af mine hovedopgaver i jobbet er at videreføre ph.d.-programmet Diskurs og Kultur. Der ligger her en stor opgave med at sikre den løbende indskrivning af nye ph.d.-studerende, en opgave der især i år er forbundet med flere vanskeligheder end tidligere. Her er samarbejde med instituttets forskningsgrupper en forudsætning for at dette kan lykkes.

Min forskning har til dato omfattet diskurs- og genreanalyse, ofte i samarbejde med kollegaer i en række forskellige projekter. Her kan nævnes projekter som Klimaforandringer og Hverdagsliv, Talking Culture og senest den spirende begyndelse til et fælles skandinavisk projekt inden for identitetskonstruktioner i sundhedskommunikation.

I min undervisning beskæftiger jeg mig hovedsagelig med genre- og diskursanalyse, herunder også lingvistik. Herudover har mine undervisningsområder hidtil omfattet Ledelse og Kommunikation, Image og Identitet i organisationer, organisationskommunikation i offentlige medier og i perioder også interkulturel markedskommunikation.

Som et af mine hovedinteressefelter har jeg gennem de seneste tre år været engageret i arbejde med kapacitetsopbygning på universiteter i Syd under Danske Universiteter. I den forbindelse er jeg medlem af en AAU-task force, der er en udløber af Building Stronger Universities samarbejdet fra fase 1. Dette arbejde fortsætter i mit nye job, der også forudsætter udarbejdelse af ansøgninger om eksterne midler.