Department of Culture and Learning

news

Følgeforskning på Kunst og kultur-projekt på Mariagerfjord Gymnasium

Følgeforskning på Kunst og kultur-projekt på Mariagerfjord Gymnasium

Kreativitetsforsker Tatiana Chemi fra Institut for Kultur og Læring, AAU, skal følge et kreativt projekt på Mariagerfjord Gymnasium.

Last modified: 01.09.2020

På Mariagerfjord Gymnasium i Hobro sætter man nu fokus på kunst og kultur i hverdagen. Meningen er, at eleverne via det nye projekt om kunst og kultur vil trives bedre i hverdagen og få styrket deres identitet. Det hele skal gerne munde ud i, at eleverne kommer til at opleve deres uddannelse som mere meningsfuld. Flere undersøgelser viser jo, at hverdagen for mange gymnasieelever er præget af præstationskrav og stress, og projektet er et forsøg på at vende udviklingen i en mere positiv retning.

Det er Region Nordjylland, der har finansieret projektet, Aalborg universitet medvirker med følgeforskning og evaluering. De øvrige deltagere kommer fra Mariagerfjord Kulturskole, Himmerlands Teater og Mariagerfjord Kommune.

Yderligere information

Kontakt

Lektor og kreativitetsforsker Tatiana Chemi
Forskningsgruppen Center for Uddannelsesforskning - CfU
Instititut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Telefon 9940 7497, Mobil: 2239 3546
Mail: tch@hum.aau.dk