Department of Culture and Learning

news

Medlemmer fra CfU udgiver ny antologi om professionelle læringssamarbejder

Flere medlemmer fra CfU har sammen udgivet antologien "Professionelle læringssamarbejder - på langs og på tværs af ungdomsuddannelser". Læs mere om bogen her!

Last modified: 02.08.2021

Henriette Duch (red.), Karen andreasen, Rikke Fjellerup, Lars Bang Jensen, Lars Brian Krogh og Birgitte Lund Nielsen har sammen udgivet antologien "Professionelle læringssamarbejder - på langs og på tværs af ungdomsuddannelser"

Fra forlaget Dafolo, er antologien "Professionelle Læringssamarbejder - på langs og på tværs af ungdomsuddannelser" udkommet.

Karen Andreasen, Henriette Duch og Lars Bang Jensen, fra CfU, er del af det team, som har været med til at udgive denne antologi, der henvender sig til undervisere og ledere. Antologiens tekster har fokus på de mange samarbejdsformer, der er på de forskellige ungdomsuddannelser. Her beskrives og analyseres både de formaliserede former for samarbjede og de uformelle former for samarbejde, som i antologien får betegnelsem "professionelle læringsfællesskaber" (PLF).   

Beskrivelsen og analysen sker på baggrund af de empiriske eksempler, som er hentet fra gymnasiale- og erhversuddannelser. Teksterne i antologien bidrager med viden om, hvordan samarbejde foregår på de forskellige uddannelser på tværs af forkellige funktioner og opgavedeling. Her rettes fokus på professionelle læringsfælleskaber for "på tværs af funktioner er der netop en fælles interesse i og et behov for at løse nye opgaver, hvad enten der er tale planlægningsmæssige opgaver eller på tværs af fag, omkring en klasse eller en faggruppe"  (Dafoloforlag.dk: 2021)