Department of Culture and Learning

news

Ny bog giver indblik i Friedrich Engels' samfundsanalytiske forfatterskab

Ny bog giver indblik i Friedrich Engels' samfundsanalytiske forfatterskab

Palle Rasmussen er forfatter til en ny bog, der bærer titlen 'Friedrich Engels og historisk materialisme'. Bogen giver en indføring i Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab.

Last modified: 26.01.2022

Friedrich Engels (1820-1895) var en central skikkelse i 1900-tallets socialistiske ar­bejder­be­væ­gel­se og i den marxistiske samfundsteori. Engels indledte allerede som ung et kultur- og sam­funds­kri­tisk for­fat­ter­skab, og han blev livslang ven og tæt samarbejdspartner med Karl Marx.

De to engagerede sig i at udvikle en kritisk for­stå­el­ses­ram­me for den kapitalisme, som i deres levetid voksede sig stærk og bredte sig over kloden. Ud fra denne forståelsesramme, den historiske materialisme, formulerede Marx sin teori om og analyse af kapitalismens udvikling, drivkræfter og kon­se­kven­ser.

Engels arbejdede med analyser af bredere historiske og sam­funds­mæs­si­ge forhold samt med uddybning og formidling af den historiske ma­te­ri­a­lis­me. Ved siden af aktiviteterne som skribent og politisk aktivist arbejdede Engels i mange år som forretningsmand i Manchester. 

Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab

Bogen giver en indføring i Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab. Det omfatter formuleringen og den videre udfoldelse af den historiske materialisme; Engels’ tidlige undersøgelse af arbejderklassens situation i England; hans historiske analyser af henholdsvis den tyske bondekrig i 1500-tallet og Tysklands etablering som na­tio­nal­stat i 1800-tallet; det sene værk om familieformernes og statens udvikling frem mod moderne tid; analyser af forholdet mellem religion og samfund; hans mange og alsidige skrifter om militær og krig. Afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder i Engels’ tilgang og analyser samt deres relevans for nutidens kultur- og sam­funds­a­na­ly­se. 

Palle Rasmussen fortæller:

"Bogen om Engels og hans bidrag er lidt noget andet end det, jeg plejer at publicere. Men den udspringer af min interesse for kritisk samfundsteori, som også præger min tilgang til uddannelsesforskning. Og i forhold til disse års fornyede opmærksomhed på marxismen synes jeg, det er vigtigt at synliggøre Engels’ bidrag".

Bogen er udgivet på Aalborg Universitetsforlag og forfatter er Palle Rasmussen, der er professor emeritus i uddannelsesforskning ved Institut for Kultur og Læring, AAU. Der er tale om en såkaldt open access bog, hvilket betyder, at du gratis kan hente bogen ned.

Kontakt

Palle Rasmussen, professor emeritus
Telefon: 9940 9952, mobil: 2946 3184 
E-mail: palleras@ikl.aau.dk