Department of Culture and Learning

news

Nyt nummer af CEPRA-striben med flere artikler af CfU'ere

Flere medlemmer af CfU har bidraget med artikler til det nye nummer i CEBRA-striben hvor fokustemaet er "Inklusion i en testkultur".

Last modified: 23.04.2021

Det Nye Temanummer fra cepra-striben har fokus på at undersøge, hvordan inklusionsbestræbelserne med loven fra 2012 fungerer sammen med priotering af obligatoriske og frivillige test.

Tidskriftet for Evaluering i praksis, CEPRA-striben, har i marts 2021 udgivet 7 artikler, som primært undersøger hvordan  to styringslogikker, inklusion og test, spiller sammen i en skolekontekst, samt hvorvidt de styrker hinanden eller det modsatte. Af de 7 artikler har medlemmer fra CfU bidraget med 3. 

Professor MSO Christian Ydensen og Ph.d.-studerende Ida Spangsberg Hansen har skrevet den første artikel ”Globale rammesætninger af elevevalueringer og inklusion i folkeskolen” , som giver et overblik over, hvordan internationale dagsordener i OECD’s og UNESCO’s rammesætter folkeskolens arbejde med evalueringer/test og inklusion. Artiklen ridser kort et historisk blik på elevevalueringer og inklusion i en dansk sammenhæng. Efterfølgende analyseres rammerne for elevevalueringer og inklusion med udgangspunkt i UNESCO's og OECD's tilgange til uddannelse, ud fra de toneangivende dokumenter fra de begge organisationer. LÆS MERE HER. 

Professor Emeritus Palle Rasmussen og Docent Tanja Miller har bidraget med tidskriftens 2. artikel ”De nationale test – mellem performancemåling og pædagogisk evaluering” , som undersøger formålene med nationale test i folkeskolen. Hertil er fokus på at de nationale test er blevet tildelt to formål - at måle folkeskolens/enkelte skolers performance i forhold til elevernes færdigheder og have fokus på pædagogisk evaluering af elevernes læring. Formålene kan oftets være flettet sammen på uigennemskuelige måder, derfor søger artiklen "at efterspore disse formål i beslutningerne om de nationale test og vurdere opfyldelsen af dem." LÆS MERE HER.

Lektor Henriette Duch har i tidskriftet skrevet artiklen ”På grænsen mellem uddannelse og arbejdsplads – om vurdering og inklusion af eksamensopgaver” , som undersøger hvordan transition mellem forskellige kontekster kan kvalificeres som en læringsproces. Artiklen tager udgangspunktet i, at eksamensopgaver i voksenuddannelser og belyser hvordan disse kan ingå i en vurdering og adgang til beskæftigelse. Hertil inddrages den pædagogiske diplomuddannelse for erhvervsskolelærere. Artiklens fokus er derfor "Hvilken betydning og anvendelsesmulighed ser forskellige aktører i medarbejderes eksamensopgaver på en arbejdsplads?" LÆS MERE HER.

Desuden har Lektor Henriette Duch sammen med Lektor Verner Larsen og Lektor Birthe Lund udgivet artikelen "FoU i lektorkvalificering og dets betydning for undervisning", som handler om, hvorledes nyansatte adjunkter i midlertidige stillinger på professionshøjskoler omsætter forskning og udvikling til deres undervisning, hvor fokus er på det fireårige lektorkvalificeringsforløb, FoU.