Department of Culture and Learning

news

Roskilde Universitet afholder konference om studielivsprojekt lavet i samarbejde med CfU-medlemmer

Det er nu muligt at melde sig til Studielivsprojektets afsluttende online forskningskonference, som CfU-medlemmerne Annie Aarup Jensen og Lone Krogh har været med til.

Last modified: 03.05.2021

lær mere om psykosociale problemer og forebyggelse på universiteter og professionshøjskoler - roskilde universitet afholder FORSKNINGSKONFERENCE OM STUDIELIVET FOR STUDERENDE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER, TORSDAG D. 27. MAJ 2021 KL. 9.30-15.30 

Forskningsprojektet som har foranlediget konferencen, STUDIELIVSPROJEKTET,  er ledet af Trine Wulf-Andersen fra Roskilde Universitet med deltagelse af bl.a. Annie Aarup Jensen og Lone Krogh fra CfU. Projektet har skabt viden om studerendes oplevelser og erfaringer med stress, psykiske sygdomme og livskriser på videregående uddannelser i Danmark - og forskerne bag er nu klar til at præsentere resultaterne! Studielivsprojektet har fulgt 75 studerende fra 7 universiteter og 2 professionshøjskoler over 3 år og har undersøgt hvordan psykosociale problemer kan præge de studerendes studieliv. Projektets hensigt er at forske i de studerendes psykosociale problemer, samt undersøge hvordan universiteterne og professionshøjskolerne kan arbejde forebyggende med diagnoser og generel mistrivsel.

På konferencen vil der udover bidrag fra projektets forskere være bidrag fra de medvirkende studerende det hele handler om, samt de rådgivere og vejledere som også har været centrale i projektet. Til konferencen vil forskerne og de andre deltagere opfordre til dialog, om hvordan de videregående uddannelser fremadrettet kan arbejde og bruge den viden, som Studielivsprojektet bidrager med.

Konferencen henvender sig til forskere, ledere, udviklere, undervisere, vejledere og organisationer med interesse for (videregående) uddannelse, ungdom og psykosociale problemer.

Konferencen afholdes som webinar og foregår på dansk. Link og program rundsendes en uge før konferencen.

Deltagerantal: Max. 120.

Deltagergebyr: 200 kr. incl. moms, Studerende gratis.

Tilmelding senest d. 10. maj: Klik HER for at tilmelde dig på Roskilde Universitets hjemmeside.