Department of Culture and Learning

news

To nye ph.d.-projekter skal sætte fokus på inklusion i folkeskolen

To nye ph.d.-projekter skal sætte fokus på inklusion i folkeskolen

Institut for Kultur og Læring har fået bevilling til to ph.d.-projekter fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. Ph.d.-projekterne skal give vigtig viden til læreruddannelsen og folkeskolen og være med til at udvikle og styrke undervisningen på læreruddannelsen.

Last modified: 11.12.2020

Tekst: Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder

Det er højaktuelle emner, der kommer under behandling i de to nye ph.d.-projekter, der på hver sin måde handler om inklusion i folkeskolen Det ene projekt handler om, hvordan modtagelsen af migrante elever finder sted i folkeskolerne. Det andet projekt skal undersøge folkeskolernes inklusionspraksis af børn med særlige behov. Læs her om de to projekter:

Organiseringsformernes betydning for modtagelsespraksis for nyankomne migrante elever i folkeskolen

Nyankomne migrante elever er en gruppe som kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at de inkluderes i klassen på lige fod med deres kommende klassekammerater. Dette ph.d.-projekt skal undersøge betydningen af den praksis, der er gældende for modtagelse af de nye elever. Nanna Ramsing Enemark, der har arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for Kultur og Læring de seneste 2½ år, tiltræder 1. januar 2021 som ph.d.-stipendiat. Hun fortæller her om sine forventninger til arbejdet med projektet, som bliver til i et samarbejde mellem UCN – Professionshøjskolen og Aalborg Universitet.

- Min undersøgelse skal belyse, hvilke afvejninger kommuner og skoler skal gøre for at skabe den bedst mulige modtagelsespraksis for migrante elever i deres kommune. Undersøgelsesresultaterne vil løbende blive formidlet til praktikere gennem vidensgrupper på UCN –læreruddannelsen. En vigtig del af projektet handler om videreuddannelse af praktikere, som vil finde sted i UCN’s videreuddannelsesenhed ’act2learn’. Endelig vil kommunale ledere få indsigt i resultaterne gennem min deltagelse i årlige møder via UCN, slutter Nanna Ramsing Enemark.

Når flere skal være normale: Inklusion og normalitet i folkeskolens inklusionspraksis

Folkeskolens inklusionsreform, der sigter mod at inkludere flere børn med særlige behov i den almene skole, er udgangspunktet for det andet ph.d.-projekt. Trods målsætningen bliver et stigende antal børn visiteret til specialtilbud. Inklusionsstrategien forudsætter, at rammerne for, hvem der hører til i almenskolen udvides, og det bliver dermed en pædagogisk opgave, at fjerne barrierer for elevers fulde deltagelse.

Ida Andrea Nilsson tiltræder som ph.d.-stipendiat 15. februar 2021. Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem AAU København og Professionshøjskolen Absalon. Hun fortæller her om sine forventninger til projektet:

- Fra tidligere forskning på området har vi et relativt tydeligt billede af, hvad der virker ift. inklusion af elever med specialpædagogiske behov i almenskolens klasseværelser. Når skoler og kommuner stadig kæmper med at implementere inklusion, handler det derfor ikke nødvendigvis (kun) om mangel på viden om hvad, der skal ske, men i højere grad om hvordan.

- Mit projekt tager afsæt i de fornyede indsatser på inklusionsområdet og er designet til at fokusere på inklusion som praksis. Hvordan iværksættes inklusion i folkeskolen, og hvilke forståelser og motiver er vejledende for de beslutninger ift. inklusion, der træffes i hverdagen? Ambitionen er at bidrage med ny viden om inklusion som praksis. Det kommer til at ske i tæt samarbejde med både lærere, ledelse og PPR-medarbejdere samt de to forskningsmiljøer, som projektet er tilknyttet, slutter Ida Andrea Nilsson.