Department of Culture and Learning

News-show

AAU skal forske i demokrati sammen med to universiteter i Brasilien

AAU skal forske i demokrati sammen med to universiteter i Brasilien

’Mobilizing for Democracy: People, Borders and Imagination’ er et netværk med Óscar García Agustín, AAU, som koordinator. Netværket har modtaget støtte fra 'Internationalt Netværksprogram 2020' til et 2-årigt samarbejde om demokratiforskning på tværs af Europa og Brasilien/Sydamerika.

Last modified: 08.01.2021

Bevillingen giver mulighed for de kommende to år at at etablere et tæt samarbejdet i netværket, der består af forskere fra forskningsgruppen DEMOS – Democracy, Migration and Society fra Institut for Kultur og Læring, AAU, og to universiteter i Rio de Janeiro.

Baggrund for netværket

I de sidste år har der været en del kriser, som har udfordret regereringer til at give tilfredsstillende svar til menneskers krav. Ideen om mobilisering for demokrati indebærer, at sociale bevægelser kan bidrage til transformationer i demokratiets navn. 

Netværket skal især kigge nærmere på tre spørgsmål på tværs Europa og Brasilien/Sydamerika:

  1. Hvem repræsenter ’folket’ i tider med stigende populistiske ledere?
  2. Hvordan fremmere man kosmopolitisme når grænserne strammes efter flytningskriser?
  3. Hvordan kan æstetik bidrage til at forestille sig et mere inklusivt og globalt samfund?

Svarerne på disse spørgsmål vil blive tilvejebragt som en kollektiv refleksion om, hvordan man kan styrke demokrati og analyse af civilsamfundets tiltag i Europa og Brasilien.
Målet med det internationale netværk mellem Aalborg og Rio de Janeiro er at styrke forskning om demokrati. Desuden skal de internationale studier på Institut for Kultur og Læring være med til at fremme DEMOS' internationale profil og netværk, herunder forbindelsen mellem det globale nord og det globale syd.

Arbejdet i netværket vil finde sted i form af tre seminar som, hvis muligt, vil foregå både i Aalborg og Rio de Janeiro. Resultatet af samarbejdet skal munde ud i en række faglige publikationer, ansøgninger og uddannelsesaktiviteter.

Samarbejdspartnerne i netværket er forskere fra to universiteter i Rio de Janeiro: det Statelige (UERJ) og det Føderale Universitet (UFRJ), og fire medlemmer fra DEMOS. Der vil desuden blive ahholdt seminar og møder, som vil være åbne for alle interesserede.

KONTAKT

Óscar Garcia Augustin, lektor og forskningsgruppeleder
Mail: oscar@hum.aau.dk
Telefon 9940 9205