Department of Culture and Learning

Aage Hill-Madsen. Adjunkt, Ph.d. ved LangLing - Forskningsgruppen for Fremmedsprog og Sprogforskning

Mød en forsker: Aage Hill-Madsen

Aage er adjunkt, ph.d. ved LangLing - Forskningsgruppen for Fremmedsprog og Sprogforskning og forsker i videnskommunikation, oversættelse og tekstlingvistik

Hvad forsker du i?

Jeg forsker primært i det, man kalder popularisering, eller kommunikation mellem fagfolk og lægfolk. Det, der interesserer mig, er hvilke sproglige strategier fageksperter kan benytte sig af, når de skal formidle deres specialviden til almindelige borgere. Hidtil har jeg udelukkende koncentreret mig om vidensformidling inden for sundhedssektoren, da man her har problemet så godt som hver eneste gang en læge eller anden sundhedsfaglig ekspert møder en patient, og hvor det som regel er afgørende, at patienten forstår budskabet.


Hvad driver dig i din forskning?

Rent fagligt finder jeg det meget inspirerende at kunne bruge abstrakte sprogvidenskabelige teorier på at undersøge noget temmelig konkret og noget, som har relevans for almindelige menneskers liv. Desuden finder jeg det meget motiverende at kunne forske i noget, som har en klar parallel til den anden del af mit arbejde, altså undervisningen. Det skyldes, at popularisering jo også er en del af det at undervise. Undervisning på et universitet er netop at skulle formidle en specialviden til modtagere med mere begrænsede faglige forudsætninger.


Hvad giver din forskning indsigt i?

Jeg kan konkret nævne, at jeg som noget af det seneste (sammen med en kollega fra Aarhus) har undersøgt mulighederne for at popularisere lægevidenskabelige og farmaceutiske fagord. Vi tog initiativ til undersøgelsen ud fra en mistanke om, at der er forskelle på, hvor godt eller i hvor høj grad forskellige undergrupper af fagord inden for disse områder (medicin og farmaci) kan omskrives til et ordvalg, som almindelige mennesker kan forstå. Vi blev bekræftet i, at der er klare forskelle i den henseende, og at nogle af disse fagord har en opbygning, der gør dem forholdsvis ligetil at omskrive, hvor andre – desværre – har en opbygning, der gør dem langt mere komplicerede at popularisere.


Hvad kan man bruge det til?

Selvom jeg kun indirekte har beskæftiget mig med det anvendelsesorienterede aspekt, så burde det kunne lade sig gøre at udlede en “best practice” af nogle af mine forskningsresultater. Der er faktisk en forskergruppe i Spanien, som har brugt både min, men selvfølgelig også andres, forskning i popularisering til at opstille en række sproglige anbefalinger til vidensformidlere inden for det sundhedsfaglige felt.


Hvem er du, når du ikke er forsker?

Så er jeg en midaldrende ægtemand med voksne børn, der for længst er flyttet hjemmefra. Jeg nævner det, fordi jeg engang imellem tænker på, hvordan det må være at have små børn samtidig med, at man forsøger at etablere en forskerkarriere. Jeg misunder ikke de yngre kolleger i den situation. Nu har jeg da heldigvis noget fritid til at kunne passe et gammelt stråtækt sommerhus med stokroseidyl – og en temmelig stor have, som det er ganske sundt for en skrivebordsgeneral også at skulle forholde sig til.

Foto: Far og datter i gang med brændehugning en vinterdag ved sommerhuset. Privatfoto af Heidi Reif Hill-Madsen.

* * *

Vil du vide mere?

► Se Aage Hill-Madsens forskningsprofil

► Se mere om LangLing - Forskningsgruppen for Fremmedsprog og Sprogforskning

► Se mere om Institut for Kultur og Læring

► Find, like og følg Institut for Kultur og Læring på Facebook

► Find og følg Institut for Kultur og Læring på LinkedIn