Jump to content
en.culture.aau.dkEducation

Department of Culture and Learning

Student counseling

As a help to both present and future students, a student counsellor is attached to all Bachelor's and Master's programmes at Aalborg University. The student counsellors are AAU students and as such, they can help guide you from a student's perspective. Our student counsellors are available to students and potential students for a wide variety of problems, concerns and interests.

Department of Culture and Learning

Student counseling

As a help to both present and future students, a student counsellor is attached to all Bachelor's and Master's programmes at Aalborg University. The student counsellors are AAU students and as such, they can help guide you from a student's perspective. Our student counsellors are available to students and potential students for a wide variety of problems, concerns and interests.

You always have the opportunity to contact the decentralized study advisor if you have questions about the study and the opportunities the study gives you.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter vedr. uddannelserne på Aalborg Universitet, kan du kontakte AAU Studie- og Trivselsvejledning.

Typiske spørgsmål til studievejlederen vedrører studiets opbygning og indhold, fagenes indhold og indbyrdes sammenhæng, studieform og studiemiljø, eksamen, dispensationer, udlandsophold, samt overbygnings-, beskæftigelses-, og øvrige fremtidsmuligheder.

Der er selvfølgelig også nogle, der har behov for at henvende sig med spørgsmål af mere personlig karakter. Her kan studievejlederen også være behjælpelig. Du skal vide, at alle spørgsmål er velkomne, og at din henvendelse behandles fortroligt, da studievejlederen har tavshedspligt.

Du kan træffe studievejlederen i den ugentlige kontortid eller aftale et møde via mail eller telefon.

Det er også studievejlederen, der repræsenterer uddannelsen over for nye, potentielle studerende. Du vil derfor kunne møde vejlederen ved arrangementer som f.eks. "Åbent Hus", "Kandidat- og sidefagsdag" og "Studiepraktik".

Kontakt den centrale studievejledning

Contact the general student guidance service for information about study selection and admission, changing studies, well-being, everyday life as a student, exemptions, leave, maternity leave, and much more.

General student guidance - Aalborg

Fibigerstraede 10
9220 Aalborg East

Telephone: +45 9940 9440
E-mail: studentguidance@aau.dk

General student guidance - København

Frederikskaj 12,  ground floor,
room 0.62 (by the small canteen)
2450 København SV

Telephone: +45 9940 2450
E-mail: studentguidance@cph.aau.dk